Certifierad kontrollansvarig i Stockholm

Om du planerar något form av byggprojekt, rivning eller markarbete i Stockholm kan du komma att behöva en kontrollansvarig. Om du ska göra små ändringar eller mindre byggprojekt behöver du oftast inte en kontrollansvarig. Så fort du genomför en åtgärd som kräver antingen anmälan eller lov är det lag på att utse en kontrollansvarig för projektet.

Certifiering

När du anlitar en kontrollansvarig i Stockholm måste du se till att personen är certifierad, annars efterföljs inte lagen och det är därmed ingen vits med att anlita personen. Kravet på certifieringen återfinns EU:s tjänstedirektiv. Certifieringens syfte och innebörd är att endast personer som innehar den får arbeta som kontrollansvarig. För att bli en certifierad kontrollansvarig behövs kunskap, lämplighet och erfarenhet. För att få en certifiering måste man gå igenom ett certifieringsorgan. Ett certifieringsorgan är ett företag som myndigheten Swedac har ackrediterat för denna uppgift. Först och främst gäller det att läsa om Boverkets föreskrifter och de allmänna råd om certifieringen av kontrollansvarig. Efter detta kan du vända dig till ett ackrediterat företag.

Arbetsuppgifter för kontrollansvarig Stockholm

En Banbrytande kontrollansvarig stockholm måste vara självständig och ha en självständig ställning. Det innebär att hen inte får vara nära släkt eller nära vän med den som startat byggprojektet eller jobbar på det företaget. Yrkesrollens syfte är att överse byggprojektet för att se till att regler efterföljs och att projektet fortskrider som det ska. Den kontrollansvarige ska helt enkelt medverka under projektet i Stockholm och se till att kraven i bygglagstiftningen efterföljs. Det handlar om att hjälpa byggherren att ta fram ett förslag på en kontrollplan. Den kontrollansvarige ser även till att kontrollplanen för byggprojektet i Stockholm efterföljs korrekt. Hen ska vara delaktig och närvarande på det tekniska samrådet, relevanta besiktningar och övriga kontroller, samt skriva ett underlag i form av ett utlåtande för byggnadsnämndens slutbesked.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *